• youtube
  • facebook

An Giang: Khảo sát các ấp “Điểm sáng văn hóa biên giới” năm 2018

Từ ngày 5 đến 25-7, Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang phối hợp với Phòng xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang tiến hành khảo sát các ấp “Điểm sáng văn hóa biên giới” năm 2018 tại 73 ấp, thuộc 18 xã, phường, thị trấn của 5 huyện, thị xã, thành phố biên giới tỉnh An Giang.

Thời gian qua, Bộ Chỉ huy BĐBP An Giang đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang tổ chức thành công liên hoan “Tiếng hát từ biên giới” theo định kỳ 2 năm/1 lần. Ảnh: Chiến Khu

Thời gian qua, Bộ Chỉ huy BĐBP An Giang đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang tổ chức thành công liên hoan “Tiếng hát từ biên giới” theo định kỳ 2 năm/1 lần. Ảnh: Chiến Khu

Trên cơ sở khảo sát thực tế, đối chiếu theo 32 tiêu chí thuộc 5 nhóm tiêu chuẩn gồm: Mức độ hoàn thành nhiệm vụ, môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng đời sống văn hóa, hoạt động tuyên truyền, giáo dục và hoạt động văn hóa thể thao, đoàn công tác đã công nhận 32/73 khóm, ấp, thuộc 18 xã, phường, thị trấn, của 5 huyện, thị xã, thành phố biên giới đạt chuẩn “Điểm sáng văn hóa biên giới” năm 2018.

Hiện nay, trên tuyến biên giới An Giang có 3 xã được công nhận là xã đạt chuẩn “nông thôn mới”, gồm: xã Vĩnh Tế (TP Châu Đốc), xã Khánh An (huyện An Phú) và xã Vĩnh Gia (huyện Tri Tôn). Có 5 xã đạt chuẩn văn hóa, 73 khóm, ấp đạt chuẩn văn hóa, 32 khóm, ấp đạt chuẩn “Điểm sáng văn hóa biên giới” gắn với 11 đồn Biên phòng, có 42.350 hộ/49.167 hộ gia đình văn hóa.

Để có được những kết quả đó là nhờ có sự đóng góp rất lớn cả về vật chất, tinh thần, công sức và trí tuệ của cán bộ, chiến sĩ BĐBP An Giang. Thời gian qua, đơn vị đã huy động mọi nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, thay đổi diện mạo các xã, phường, thị trấn, khu vực biên giới ngày một khang trang. 

BĐBP An Giang đã tăng cường cán bộ biên phòng cho các xã biên giới, góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh. Đồng thời, triển khai, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, đi đầu trong công tác thiện nguyện, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo,… góp phần xây dựng địa bàn biên phòng ngày càng vững mạnh.

create

Chiến Khu / www.bienphong.com.vn