• youtube
  • facebook

Sở Tư pháp đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Chiều 27.9, tại UBND tỉnh, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Tư pháp 9 tháng đầu năm; triển khai công tác 3 tháng cuối năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Phòng Tư pháp 11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Ban Giám đốc Sở Tư pháp.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Ban Giám đốc Sở Tư pháp.

9 tháng đầu năm 2018, Sở Tư pháp tham mưu cho cấp ủy, HĐND, UBND tỉnh quán triệt, cụ thể hóa, triển khai kịp thời chính sách, pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương. Đặc biệt, Sở đã ban hành 34 công văn, 22 báo cáo liên quan đến công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; có 135 ý kiến tham gia vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của T.Ư, địa phương, văn bản áp dụng và các cuộc họp tư vấn; thẩm định 43 dự thảo Quyết định của UBND tỉnh, 9 dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Cùng với đó, công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực, theo hướng tăng cường quản lý Nhà nước, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở, đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật được triển khai đồng bộ với nhiều nội dung, hình thức phong phú, chất lượng, hiệu quả. Trong đó, ngành đã trợ giúp pháp lý 578 vụ việc bằng hình thức tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng…

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Giám đốc Sở Tư pháp Ấu Duy Quang.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Giám đốc Sở Tư pháp Ấu Duy Quang.

Để công tác Tư pháp của tỉnh tiếp tục đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị ngành Tư pháp: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Chú trọng cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Đẩy mạnh việc tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân do địa phương ban hành. Đồng thời, chú trọng công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp theo hướng kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đặc biệt là lĩnh vực công chứng, đấu giá tài sản và trợ giúp pháp lý. Tăng cường theo dõi, đôn đốc việc bố trí cán bộ pháp chế tại các sở, ban, ngành của tỉnh…

Với những thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2013 – 2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Sở Tư pháp tỉnh vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Ấu Duy Quang vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước.

create

THU PHƯƠNG / baohagiang.vn