• youtube
  • facebook

Huyện ủy Bắc Quang và Thành ủy Hà Giang Công bố Quyết định thí điểm hợp nhất tổ chức bộ máy

Chiều 1.10, Huyện ủy Bắc Quang đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thí điểm hợp nhất.

Bí Thư Huyện ủy Bắc Quang Trần Văn Hoà trao Quyết định và giao nhiệm vụ cho 2 cơ quan mới.

Bí Thư Huyện ủy Bắc Quang Trần Văn Hoà trao Quyết định và giao nhiệm vụ cho 2 cơ quan mới.

Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ huyện thành Ban Tổ chức - Nội vụ huyện; UBKT Huyện ủy và Thanh tra huyện thành cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện. Đồng chí Hoàng Kim Chung, Ủy viên BTV Huyện ủy Bắc Quang, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy được bổ nhiệm làm Trưởng ban Ban Tổ chức – Nội vụ huyện; đồng chí Lý Hồng Quang, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm UBKT – Thanh tra huyện Bắc Quang.

Đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra tỉnh dự Lễ công bố.

Phát biểu và giao nhiệm vụ tại Lễ công bố, đồng chí Trần Văn Hoà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bắc Quang mong muốn, các đồng chí lãnh đạo cùng tập thể cơ quan mới hợp nhất đoàn kết, phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện, góp phần thúc đẩy huyện Bắc Quang ngày một phát triển.

*Ngày 1.10, Thành ủy Hà Giang tổ chức Lễ công bố Quyết định thí điểm hợp nhất cơ quan Ban Tổ chức – Nội vụ thành phố Hà Giang. Dự lễ công bố có đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố Hà Giang; đại diện các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy…

Bí thư Thành ủy Trần Mạnh Lợi trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức – Nội vụ thành phố Hà Giang.

Bí thư Thành ủy Trần Mạnh Lợi trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức – Nội vụ thành phố Hà Giang.

Theo quyết định của BTV Thành ủy Hà Giang, Ban Tổ chức – Nội vụ thành phố Hà Giang trên cơ sở hợp nhất Ban Tổ chức Thành ủy với Phòng Nội vụ thành phố Hà Giang. Ban Tổ chức – Nội vụ thành phố Hà Giang là cơ quan tham mưu, giúp việc cho BTV, Thường trực Thành ủy, UBND thành phố về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền về các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; chăm sóc sức khỏe cán bộ. Đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác: Tổ chức bộ máy, vị trí việc làm; cơ cấu ngạch công chức; cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng; chính sách tiền lương trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức xã, phường; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức xã, phường; những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường; tổ chức hội, công tác quản lý Nhà nước về thanh niên.

Ban Tổ chức – Nội vụ thành phố Hà Giang có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản tại Thành ủy Hà Giang và chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của BTV, Thường trực Thành ủy, UBND thành phố; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chuyên môn nghiệp vụ của Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh. Ban Tổ chức – Nội vụ thành phố Hà Giang có 1 trưởng ban và không quá 3 phó ban (trước mắt từ nay đến năm 2020 giữ nguyên số phó trưởng ban của 2 cơ quan trước khi hợp nhất). Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên BTV Thành ủy - nguyên Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy được bổ nhiệm làm Trưởng ban Ban Tổ chức – Nội vụ thành phố Hà Giang.

Trao Quyết định và phát biểu tại Lễ công bố, Bí thư Thành ủy Trần Mạnh Lợi nhấn mạnh: Việc thực hiện Nghị quyết số 18 của BCH Trung ương Đảng khóa XII “Một số số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt hoạt động hiệu lực, hiệu quả” là nhiệm vụ quan trọng đối với Đảng bộ thành phố Hà Giang. Vì vậy Bí thư Thành ủy đề nghị lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức – Nội vụ thành phố sau hợp nhất cần đoàn kết, thống nhất bắt tay ngay vào công việc theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; tiếp tục hoàn thiện Quy chế làm việc, tổ chức lại cơ cấu nội bộ đảm bảo tinh gọn, hiệu quả; tham mưu cho BTV, Thường trực Thành ủy, UBND thành phố tổ chức lại bộ máy các cơ quan, đơn vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính… phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới.

create

VĂN NGHỊ / baohagiang.vn